Durmitor a Bjelasica

Přechod skalnatých a pasteveckých hor (Černá Hora)

Černá Hora bezesporu patří k nejpřitažlivějším zemím Evropy. Najdeme zde dramatické monumentální hory s hlubokými kaňony, jezera, vodopády a zachovalé lesy, kde po celé hodiny, ba i dny, nepotkáme živáčka. Je tu ale i řada pohoří s pastvinami, salašemi a jejich přátelskými obyvateli, kde je možné ochutnat znamenité místní speciality - sýr a pálenku rakiju. Ve zdejších horských vesničkách jako by se zastavil čas. Pokud se rozhodnete pro tuto turisticky jen málo poznamenanou zemi, čeká vás spousta dojmů a zážitků.

Čekají nás dva vícedenní přechody hor. V nejvyšším pohoří a národním parku Durmitor strávíme tři dny a vystoupáme i na nejvyšší horu Bobotov kuk. Tři dny půjdeme krásně zeleným pohořím Bjelasica, kde na nás dýchne romantika černohorských pastevců a volně se potulujících stád ovcí a koní. Další jeden den strávíme na hranicích s Albánií v pohoří Komovi, které je tvořeno dvěma skalními štíty vypínajícími se nad zelenými loukami planiny Štavno jako přízraky z jiného světa.

Program je určen zkušeným turistům a milovníkům dobrodružství. Denní túry trvají 6-9 hodin s průměrným převýšením 700 m. Nocujeme v kempech a na tábořištích. Ve skupině bývá obvykle do 15 osob.

S realizací letních i zimních zájezdů do Černé Hory počítáme! Kvůli drobným změnám podmínek při vejdzu do země nebo při návratu domů zájezdy rušit nebudeme. Černá Hora je otevřená turistům, služby, restaurace i ubytování fungují.
Aktuální povinnosti - vstup do Černé Hory: splnění jedné ze tří podmínek: negativní antigenní (48 hod) nebo PCR test (72 hod), dokončené očkování nebo alespoň zahájené očkování jednou dávkou vakcíny, prodělání Covidu (6 měsíců); výjimka pro děti mladší 5 let (podrobnosti mzv.cz). Návrat do ČR: antigenní test v Černé Hoře; vyplnění elektronického příjezdového formuláře před návratem; po návratu do ČR samoizolace ukončená negativním PCR testem provedeným nejdříve 5. den po návratu; výjimky z testů i samoizolace po dokončeném očkování nebo po prodělání Covidu. Splnění návratových podmínek není při pozemní dopravě kontrolováno.

Program zájezdu

  • 1. den: Předpokládaný odjezd kolem 18 hod z Brna přes Bratislavu. Noční přejezd Maďarska a Srbska.
  • 2. den: Příjezd do Žabljaku, dokoupení potravin a seznámení s místními vynikajícími hospůdkami.
  • 3. den: Zahájení třídenního přechodu Durmitoru. Ze sedla Sedlo (1907 m) výstup k Zelenému Viru (2028 m). Nalehko výstup na nejvyšší vrchol Durmitoru Bobotov kuk (2522 m). Sestup k průzračnému Velkému a Malému Škrčku jezeru (1711 m) ledovcového původu. (9 hod, ↑ 750 m, ↓ 800 m)
  • 4. den: Přechod přes sedla Planinica (2330 m) a Velika Struga (2274 m) do skalního kotle Lokvice se salašemi. Po cestě možnost navštívit ledovou jeskyni Ledena pečina (2180 m). (9 hod, ↑ 900 m, ↓ 650 m)
  • 5. den: Sestup od salaší Katun Lokvice kolem Černého jezera (1400 m) do Žabljaku. Nákupy a odpolední přejezd místní předem objednanou dopravou do sedla Trešněvik k příjemné hospůdce. (3-4 hod, ↓ 300 m)
  • 6. den: Ze sedla Trešněvik (1573 m) túra nalehko v pohoří Komovi na vrchol Kom Vasojevički (2461 m) (5 hod, ↑ 900 m, ↓ 900 m). Po návratu odpoledne zahájení přechodu pohoří Bjelasica s noclehem na hřebeni (2-3 hod).
  • 7. den: Kolem vrcholu Lumer, nad skicentrem Jezerine a sedlem Raskrsnica (1725 m) po travnatém hřebeni přes vrchol Zekova glava (2117 m), nocleh na tábořišti u jezera Pešica (1838 m). (7 hod, ↑ 700 m, ↓ 700 m)
  • 8. den: Přechod přes vrcholy Crna Glava (2139 m) a Crni vrch (2122 m). Nocleh před planinárským domem Džambas. (7-8 hod, ↑ 600 m, ↓ 800 m)
  • 9. den: Sestup kolem planinárského domu Džambas do Mojkovacu (5 hod, ↑ 100 m, ↓ 800 m), nákupy a odpoledne odjezd. Noční přejezd Srbska a Maďarska.
  • 10. den: Příjezd přes Bratislavu do Brna do 12 hod.

Nocování

1x v kempu v Žabljaku, 1x u hospody v sedle Trešněvik a jinak ve volné přírodě ve vlastních stanech v blízkosti salaší a pramenů.

Stravování

Vlastní z dovezených i dokoupených potravin. Čas na vaření bude vždy ráno a večer, přes den většinou vystačíme s něčím studeným. Setkání s busem, možnost nákupu nebo návštěva restaurace bude 2., 5., 6. a 9. den. Ceny potravin a jídel jsou asi o 20% vyšší než u nás (polévka 2-3 €, hlavní jídlo 5-8 €, točené pivo 1,50-2 €, káva 1-1,50 €, limonády 1,50 €, burek 1-1,50 €, pečivo dle druhu 0,30-2 €).

Durmitor a Bjelasica

Durmitor a Bjelasica